U bevindt zich hier: Aanvragen
Terug naar: Startpagina
Algemeen: Antwoordformulier Contact Copyrights Info slechtzienden Links Overzicht en navigatie Updates Webmaster

Zoeken naar:

Subsidie aanvragen

Enkele voorwaarden aanvragen

Enkele voorwaarden bij het aanvragen van subsidie

Het volgende formulier is hierbij beschikbaar: Klik voor download (Word-doc)
-
aanvraagformulier versie 2021 [19 KB]

.
Subsidieverzoeken worden dan pas in behandeling genomen als het informatieformulier zo volledig mogelijk is ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd.

Die documenten betreffen:
- een rapport of advies van de betrokken orgeladviseur. Bij projecten met een omvang van meer dan € 25.000 stelt het Orgelfond Mooy de betrokkenheid van een deskundig orgeladviseur als voorwaarde. De orgeladviseur wordt geacht een goede inschatting te kunnen maken van de noodzaak van de aan de orde zijnde restauratie en de omvang er van, zowel in manuren en kosten van de orgelbouwer;

- een kopie van de offerte van de verkozen orgelbouwer;

- een kopie van de balans en samenvatting van de laatste jaarrekening van de eigenaar en beherende instelling die een getrouw beeld geven van het vermogen;

- een voorwaarde is bovendien dat er een reëel uitzicht is dat de restauratie binnen twee jaar, te rekenen vanaf datum indiening aanvraag, kan starten en waar een subsidie onzerzijds kan helpen de beslissing tot restauratie daadwerkelijk te nemen. Reeds voltooide restauratieprojecten komen niet voor subsidie in aanmerking;

- in de regel wordt de subsidie uitgekeerd nadat is aangetoond dat de restauratie inderdaad heeft plaatsgevonden (blijkens bijv. een nota van de orgelrestaurateur).

Afbeelding: Naberorgel St. Joriskerk -

Nieuw adres

ADRES SECRETARIAAT PER 1 JULI 2023:
Jeruzalem 2
6881JJ VELP

Overzicht van de subsidies in 2008 t/m 2020

Voor een overzicht van de subsidies die in 2008 tot en met 2023 werden verleend kunt u hier klikken.

Afbeelding: St. Joriskerk Amersfoort -

Klik hier om naar boven te gaan.