Tekstversie
Oorsprong Doel Bestuur Werkwijze Legaten & Giften Aanvragen Verleende subsidies Publicaties
Startpagina Doel

Doel


Hoofdlijnen Beleidsplan

Antwoordformulier Contact Copyrights Info slechtzienden Links Overzicht en navigatie Updates Webmaster

Doel

Naberorgel St. Joriskerk

De Stichting heeft ten doel:

financiële bijdragen te verstrekken tot herstel of wederopbouw van voor de historie of cultuur belangrijke kerkorgels, welke in eigendom toebehoren aan en zich bevinden in kerkgebouwen van de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelisch Lutherse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente of een kerkgenootschap ontstaan uit samenvoeging van twee of meerdere van genoemde kerken/gemeenten.


Interieur St. Joriskerk

Het doel betreft ook kerkorgels die aanwezig zijn in een kerkgebouw, toebehorend aan een andere dan genoemde rechtspersonen, mits in het laatst bedoelde geval het kerkgebouw dient én blijft dienen voor de openbare godsdienstoefeningen en/of erediensten van één der genoemde kerkgenootschappen en/of voor culturele doeleinden.

Rugwerk St. Joriskerk

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door het belegde kapitaal en de opbrengst daarvan, alsmede door hetgeen verkregen wordt uit subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere wettige oorzaken.

 

Klik hier om naar boven te gaan.

Printerversie