Tekstversie
Oorsprong Doel Bestuur Werkwijze Legaten & Giften Aanvragen Verleende subsidies Publicaties
Startpagina Bestuur

Bestuur


ANBI-status Bestuur Doelstelling Hoofdlijnen Beleidsplan Activiteitenverslag jaarrekening

Antwoordformulier Contact Copyrights Info slechtzienden Links Overzicht en navigatie Updates Webmaster

Samenstelling Bestuur

Speeltafel

Het bestuur van de Stichting Orgelfonds Mooy is als volgt samengesteld:

de heer mr. W.A. van Rozen, voorzitter;
de heer dr. ir. C.M. Vos,
secretaris/penningmeester;
de heer Tj. Roosjen.
de heer G. Oldenbeuving.

het Bestuur laat zich adviseren door onafhankelijke en deskundige adviseurs.

(situatie per 9 april 2014)

beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden van de stichting ontvangen ieder een onkostenvergoeding van € 100 per jaar.

Printerversie