Tekstversie
Oorsprong Doel Bestuur Werkwijze Legaten & Giften Aanvragen Verleende subsidies Publicaties
Startpagina Bestuur Bestuur

Bestuur


ANBI-status Bestuur Doelstelling Hoofdlijnen Beleidsplan Activiteitenverslag jaarrekening

Antwoordformulier Contact Copyrights Info slechtzienden Links Overzicht en navigatie Updates Webmaster

Samenstelling Bestuur

Speeltafel

Het bestuur van de Stichting Orgelfonds Mooy is als volgt samengesteld:

de heer mr. W.A. van Rozen, voorzitter;
de heer dr. ir. C.M. Vos,
secretaris/penningmeester;
de heer Tj. Roosjen.
de heer G. Oldenbeuving

het Bestuur laat zich adviseren door onafhankelijke en deskundige adviseurs.

(situatie per 9 april 2014)


 

 

contactgegevens

Secretaris Stichting Orgelfonds Mooy
ADRES PER 1 JULI 2023:
Jeruzalem 2
6881 JJ VELP

E: bestuur@orgelfondsmooy.nl
www.orgelfondsmooy.nl

 

ATTENTIE: LET OP HET

NIEUWE ADRES VAN HET SECRETARIAAT PER 1 JULI 2023:
Jeruzalem 2
6881 JJ VELP

Printerversie